VILKÅR OG BETINGELSER – ESTÉE LAUDER

Ikrafttrædelsesdato: April 2021 juli 29, 2016

Estée Lauder Online ("Estée Lauder Online") stiller indholdet og tjenesterne, der findes på websiden, www. EsteeLauder.com (“siden”), herunder loyalitetsprogrammet Estée E-List (“E-List” eller “programmet”), til rådighed for dig i henhold til følgende vilkår og betingelser, vores Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, vilkår og betingelser for E-List, som er tilgængelige her samt alle andre vilkår og betingelser og politikker, som du måtte finde på vores side i forbindelse med funktionalitet, funktioner eller kampagner samt kundeservice, hvilket alt sammen anses for at udgøre en integreret del af og for at være omfattet af disse vilkår og betingelser (samlet kaldet "Vilkår og betingelser").

AFSNITTET UNDER OVERSKRIFTEN “TVISTER” INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL SAMT AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL.  DE PÅVIRKER DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.  DU BEDES LÆSES DISSE.

Du skal være mindst 18 år gammel eller have nået den for dit værnetings gældende myndighedsalder for at kunne foretage køb på vores side. Hvis du er under 18 år eller ikke har nået den for dit værnetings gældende myndighedsalder, må du ikke foretage køb på vores side. Hvis du er under 13 år, må du gerne besøge vores side. Men du må ikke videregive personoplysninger til os, fortage køb på siden eller registrere dig på siden. Denne side er ikke beregnet til børn under 13 år. Når du tilgår eller bruger siden, anerkender du at have læst og forstået samt accepterer, uden begrænsning eller forbehold, at du er bundet af disse vilkår og betingelser. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ D IKKE BRUGE VORES SIDE.

1. Databeskyttelse

Du bedes gennemlæse vores Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, så du kan forstå vores praksis vedrørende beskyttelse og behandling af personoplysninger.

2. Estée E-List

For at læse vilkårene og betingelserne for loyalitetsprogrammet Estée E-List klik her.

3. Produkter og tjenester til personlig brug

De produkter og tjenester, der er beskrevet på Webstedet samt evt. produktprøver, vi evt. leverer til dig, er kun beregnet til personlig brug. Du må ikke sælge eller videresælge nogen af de produkter, tjenester eller produktprøver, du modtager fra os. Vi forbeholder os retten til, med eller uden varsel, at annullere eller nedsætte mængden af enhver ordre, der skal opfyldes, eller produkter og tjenester, der skal leveres til dig, som vi formoder, efter eget skøn, kan resultere i overtrædelse af vores Vilkår og betingelser.

4. Købsrelaterede retningslinjer

For at læse retningslinjerne for brug af dette Websted (som fx ordrebehandling, forsendelse og fortrydelses- og bytteret) så klik her.

5. Oplysningernes nøjagtighed

Vi forsøger at være så nøjagtige som muligt, når vi beskriver vores produkter på Webstedet. Dog garanterer vi ikke, at de produktbeskrivelser, farver, oplysninger eller andet indhold, der er tilgængelige på Webstedet, er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri.
Dette Websted kan indeholde typografiske fejl eller unøjagtigheder og er muligvis ikke komplet eller aktuel. Vi forbeholder os derfor retten til at rette enhver fejl, unøjagtighed eller udeladelse (inklusive efter en ordre er blevet afgivet) og at ændre eller opdatere oplysninger til enhver tid uden varsel. Bemærk, at sådanne fejl, unøjagtigheder eller udeladelser kan vedrøre priser og tilgængelighed, og vi forbeholder os retten til at afbestille eller afvise enhver ordre, der er baseret på forkerte priser eller oplysninger om tilgængelighed. Vi beklager ulejligheden.

6. Immaterielle rettigheder

Alle oplysninger og indhold, som findes på siden samt dens udseende og fremtoning, herunder, men ikke begrænset til, varemærker, logier, servicemærker, elementer, funktioner, tekst, grafik, logoer, ikon-taster, illustrationer, lydklip, datakompileringer og software, samt kompilering og organisering deraf (samlet kaldet “indholdet”), tilhører os, vores datterselskaber, vores tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere, og er beskyttet af amerikansk og international lov, herunder love vedrørende ophavsret og varemærker.
Bortset fra det, som fremgår af pkt. 7 nedenfor, eller som gældende lov kræver, må hverken indholdet eller dele af siden benyttes, gengives, gentages, kopieres, sælges, videresælges, tilgås, ændres eller på anden måde udnyttes, hverken helt eller delvist, til noget som helst formål uden vores udtrykkelige, forudgående skriftlige tilladelse.

7. Begrænsede rettigheder; Brugerbegrænsninger

I det videst mulige omfang, loven tillader det, udsteder vi dig en begrænset, genkaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til adgang til og personlig brug af Webstedet. Du forstår og accepterer, at du ikke vil gøre eller prøve på at gøre eller få nogen tredjepart til at gøre eller prøve på at gøre noget af det følgende i forbindelse med din brug af Webstedet:

 • tilpasse eller anvende tilpasningsteknikker til at indkapsle hele eller dele af webstedet;
 • bruge meta-tags, ""skjult tekst", softwarerobotter, spiders, crawlers eller lignende manuelle eller automatiske værktøjer til at indsamle, fjerne, indeksere, underminere, viderefordele, overføre, sælge, give licens til eller downloade Webstedet, Indholdet (undtagen caching eller som nødvendigt for at se Webstedet), eller andres personlige oplysninger uden vores forudgående skriftlige tilladelse;
 • bruge Webstedet eller Indholdet til andet end personlig brug;
 • (d) ændre, foretage baglæns udvikling af eller skabe afledte arbejder baseret enten på Webstedet og dele af og/eller hele Indholdet;
 • udgive dig for at være en anden person eller enhed eller urigtigt angive eller på anden måde forkert fremstille din tilknytning til en anden person eller enhed;
 • "stalke" eller på anden måde chikanere herunder opfordre til chikane af en anden, lægge fælder for eller skade en tredjepart herunder skade mindreårige på nogen måde;
 • bevidst overtræde gældende lokal, stats-, national eller international lovgivning;
 • overføre, uploade, indsende, e-maile, dele, distribuere, gengive eller på anden måde gøre software vira, malware, programmer, koder, filer eller andet materiale, der er beregnet til at forstyrre, afbryde, forandre, ødelægge eller begrænse dele af siden tilgængeligt på siden, og/eller
 • rette henvendelse eller fremsende uopfordrede eller uautoriserede reklamer, foretage dørsalg eller sende reklamemateriale, herunder kædebreve, masse-mails eller anden form "spam."

Vi giver dig også begrænset, genkaldelig, ikke-overdrageli og ikke-eksklusiv ret til at skabe et hyperlink til webstedets hjemmeside udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. En webside, som linker til siden (i) kan linke til, men ikke genskabe, hvilket som helst af vores indhold, (ii) betyder ikke nødvendigvis, at vi accepterer sådan webside eller dets tjenester/produkter, (iii) må ikke forvanske dens relation til os, (iv) må ikke indeholde indhold, der kunne fortolkes som usmageligt, uanstændigt, stødende, kontroversielt, ulovligt eller upassende af personer i alle aldre (som fastsat efter vores skøn), (v) må ikke udstille os eller vores produkter/tjenester på en falsk, vildledende, nedsættende, stødende eller kritisabel måde eller forbinde os med uønskede produkter, tjenester eller holdninger, og/eller (vi) må ikke linke til andre steder på siden end hjemmesiden. Vi kan efter eget skøn kræve, at du fjerner et link til siden og ved modtagelse af sådan krav, skal du straks fjerne det pågældende linke og ophøre med at linke, medmindre der foreligger særskilt og udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os til genoptagelse af linking.

Ved enhver uberettiget brug af siden eller noget af vores indhold fra din side bringer automatisk de begrænsede rettigheder, der fremgår af pkt. 7, til ophør uden præjudice for eventuelle andre retsmidler i henhold til gældende lov eller disse vilkår og betingelser.

8. Dine forpligtelser og dit ansvar

Ved at tilgå eller bruge siden eller andet indhold erklærer du, at du vil overholde disse vilkår og betingelser samt alle advarsler eller instruktioner på siden. Du erklærer dig indforstået med, at når du tilgår eller bruger siden eller andet indhold, så vil du overholde love og praksis og handle i god tro. Du må ikke foretage ændringer eller tilpasninger af siden eller indhold eller tjenester, som forekommer på siden, og du må på ingen måde påvirke sidens sikkerhed eller drift. Uden at begrænse den generelle gyldighed af andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, hvis du uagtsomt eller forsætligt misligholder nogle af de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, er du ansvarlig for tab eller skade, som vi, vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere måtte lide.

9. Din konto 

Med forbehold af de aldersbegrænsninger, der fremgår ovenfor, må du se og bruge mange af de funktioner, der findes på siden, ud at være registreret, herunder foretage køb, men for at få adgang til og benytte dele af siden, kan det være nødvendigt at oprette en konto hos os. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto, dit brugernavn og din adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer. Såfremt der er sket uautoriseret brug af din adgangskode eller konto, bedes du kontakte os omgående. Du er ansvarlig for at sørge for at oplysningerne til din konto er opdaterede, fuldstændige, korrekte og sande. Du påtager dig ansvaret for alle aktiviteter, der forekommer med din tilladelse eller godkendelse med hensyn til din konto, brugernavn og/eller adgangskode, eller fordi du ikke har beskyttet din konto, dit brugernavn og/eller din adgangskode tilstrækkeligt. Hvis du tilgår og bruger siden på andres vegne, erklærer du, at du har fået prokura af den pågældende person i forhold til alle vilkår og forpligtelser, der fremgår heraf, og hvis du ikke har sådan tilladelse, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og ifalder ansvar for skade forårsaget af forkert brug af siden eller indhold som følge af sådan tilgang eller brug. Du kan til enhver tid annullere din online konto hos os ved at kontakte os via e-mail på ELonlineservice@esteelauder.com. Vi forbeholder os retten til at afvise tjeneste og/eller lukke konti uden varsel ved tilsidesættelse af disse vilkår og betingelser, eller hvis vi beslutter efter eget skøn, at det ville være i vores bedste interesse at gøre dette.

10. Tredjeparts links

Vi ifalder ikke ansvar for indhold på tredjeparters sider, selvom de har links til eller fra siden. De links, der optræder på siden, er alene medtaget af hensyn til overskueligheden og skal ikke anses for billigelse fra vores, vores moderselskaber, datterselskabers, tilknyttede selskabers eller vores partneres side i forhold til indhold, produkt, tjenester eller leverandør, der henvises til. Din brug og tilgang til disse tredjeparters websider sker på eget ansvar. Vi er på ingen måde ansvarlige for at undersøge eller vurdere, og vi garanterer ikke tilbuddene på, tredjeparters websider eller andre websider med links til eller fra siden, og vi ifalder heller ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt for handlinger, indhold, produkter eller tjenester fra sådanne websider, herunder, men ikke begrænset til, deres politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger samt vilkår og betingelser. Du skal nøje undersøge de politikker for beskyttelse og behandling af personoplysninger samt vilkår og betingelser, der fremgår af de tredjeparts websider, som du besøger.

11. Specielle funktioner, funktionalitet og kampagner

Siden kan indeholde særlige tilbud eller kampagner (som f.eks. konkurrencer, sweepstakes eller andre tilbud), som kan (a) være underligt vilkår for brug, regler og/eller politikker ud over eller i stedet for disse vilkår og betingelser, og som kan (b) være tilbudt af os eller tredjeparter. Hvis dette er tilfældet, vil vi give dig meddelelse herom, og hvis du vælger at benytte dig af disse tilbud, accepterer du, at din brug af disse tilbud er underlagt sådanne øvrige eller særskilte vilkår for brug, regler og/eller politikker.

12. Brugerindhold

Når du overfører, uploader, sender, e-mailer, deler, distribuerer, gengiver eller på anden måde gør forslag, idéer, henvendelser, feedback, data, tekst, software, musik, lyd fotos, grafik, billeder, videoer, meddelelser eller andet materiale ("brugerindhold") tilgængeligt på siden, er du alene ansvarlig for sådant brugerindhold. Du giver os hermed en uophørlig, verdensdækkende, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, royalty-fri ret til at bruge, kopiere, licensere, viderelicensere, tilpasse, distribuere, vise, offentligt opføre, gengive, transmittere, modificere, redigere og på anden måde udnytte brugerindholdet i hele verden, i alle nu kendte eller herefter udviklede medier, til ethvert tænkeligt formål, herunder, men ikke begrænset til udvikling, fremstilling, distribution og markedsføring af produkter.
Du erklærer og garanterer, at du er indehaver af eller på anden måde varetager rettighederne til dit brugerindhold. Du accepterer, at du ikke vil drage omsorg for eller hjælpe eller opfordre andre til at drage omsorg for overførsel, uploading, indsendelse, e-mailing, deling, distribuering, gengivelse eller på anden måde gøre brugerindhold tilgængeligt på siden, som (a) er ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, ansvarspådragende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, pornografisk, injurierende, krænker andres ret til privatlivets fred, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt, (b) du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til nogen som helst love eller kontraktlige eller betroede forhold, (c) du ved er falsk, ulovligt, ukorrekt eller vildledende, (d) du har fået erstatning eller vederlag for af tredjepart, eller som (e) krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende andre parter.
Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for at undersøge eller vurdere brugerindholdet, og vi påtager os ikke noget som helst ansvar eller erstatningspligt for brugerindholdet. Vi hverken accepterer eller kontrollerer brugerindhold, som overføres eller lægges ud på siden, og derfor garanterer vi ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af brugerindhold. Du forstår, at når du bruger siden, kan du blive udsat for brugerindhold, der kan være stødende eller uanstændigt for dig. Vi ifalder under ingen omstændigheder noget som helst ansvar for brugerindhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller undladelser i brugerindhold, eller for tab eller skade af nogen som helst art, som du måtte lide, som følge af brugen af brugerindhold, der overføres, uploades, sendes, e-mailes eller på anden måde gøres tilgængeligt via siden. Du frafalder herved alle rettigheder til ethvert krav mod os for eventuelle hævdede eller faktiske krænkelser af ejendomsrettigheder, ret til privatliv eller offentlig omtale, ideelle rettigheder samt ret til navngivelse i forbindelse med brugerindhold.
Du anerkender, at vi efter eget skøn har ret (men ikke pligt) til at nægte at fjerne eller lægge brugerindhold ud, og vi forbeholder os retten til at ændre, sammenskrive eller slette alt brugerindhold. Uden at begrænse den generelle gyldighed af ovenstående eller andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser har vi ret til at fjerne alt brugerindhold, der tilsidesætter disse vilkår og betingelser eller som på anden måde er uønsket, og vi forbeholder os retten til at afvise at yde tjenester og/eller opsige konti uden varsel til alle bruger, der tilsidesætter disse vilkår og betingelser eller krænker andres rettigheder.

Deletion of User Content
If you wish to delete certain of your public User Content, such as your ratings and reviews posting(s), on the Site or in connection with our mobile applications, please contact us by email at ELonlineservice@esteelauder.com and include the following information in your deletion request: Fornavn, efternavn, brugernavn/skærmbilledenavn (evt.), e-mailadresse tilknyttet til vores webside og/eller mobile apps, din begrundelse for at slette opslag, samt dato(er) for meddelelse(r) om dit ønske om sletning (hvis du kender den/dem). Det kan være, at vi ikke kan behandle din anmodning om sletning, hvis du ikke er i stand til at oplyse os dette. Det kan tage op til 10 hverdage at behandle din anmodning om sletning.

13. Meddelelser om krænkelse af ophavsret

Vi respekterer andres immaterielle ejendomsret og kræver, at brugere af siderne gør det samme. Vi har også en politik, der foreskriver ophævelse under givne omstændigheder af sidernes brug for brugere, der gentagne gange krænker immaterielle rettigheder. Hvis du, i henhold til Digital Millennium Copyright Act, mener, at ophavsretligt beskyttet materiale er blevet kopieret på en måde, der anses for at krænke ophavsretten, bedes du sende en e-mail eller skrive til vores ansvarlige for behandling af meddelelser om krænkelser og fremsende følgende:

 • en fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren ophavsretten, som du hævder er krænket.
 • Identifikation af arbejdet, der er underlagt copyright, som du hævder er krænket.
 • en beskrivelse af materialet, som du mener, er krænkende, samt hvilket sted på siden materialet er placeret.
 • din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 • en erklæring afgivet af dig om at du er i god tro om, at der af indehaveren af ophavsretten, dennes agent eller i henhold til loven ikke er givet tilladelse til brug af materialet på den omtvistede måde.
 • en erklæring afgivet af dig under strafansvar, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv ret, som hævdes krænket.

You can contact our designated agent for notifications of claimed infringement at:

Copyright Agent c/o Legal Department
The Estée Lauder Companies Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Phone: 212-277-2322
Fax: 212-277-2355
Email: copyright@estee.com

NOTE: OVENSTÅENDE KONTAKTOPLYSNINGER ER ALENE MEDTAGET FOR AT UNDERETTE ESTÉE LAUDER ONLINE OM, AT OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KAN VÆRE KRÆNKET. ALLE ANDRE HENVENDELSER VIL IKKE BLIVE BESVARET HERIGENNEM MEN SKAL RETTES TIL VORES KUNDESERVICE VIA E-MAIL TIL ELonlineservice@esteelauder.com.

14. Erklæringer og garantier; begrænsning af erstatningsansvar

SIDEN OG INDHOLDET DERPÅ SAMT TJENESTERNE VIDEREGIVES “SOM DE ER OG FOREFINDES. HVERKEN VI ELLER VORES MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, PARTNERE ELLER LICENSGIVERE STILLER NOGEN SOM HELST FORMER FOR GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED DENNE SIDES VILKÅR OG BETINGELSER, SIDEN, DENS INDHOLD ELLER TJENESTER.

DU ACCEPTERER, AT VI, VORES MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, PARTNERE ELLER LICENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE ELLER IFALDER ERSTATNINGSANSVAR HENHOLD TIL KONTRAKT, PGA. SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET (HERUNDER UAGTSOMHED), FOR (a) TAB AF FORRETNINGSMULIGHED, (b) FORSINKELSER ELLER AFBRYDERLSER I FORBINDELSE MED AT TILGÅ SIDEN, (c) IKKE-LEVERET DATA, FEJLLEVERING, KORRUPTION, DESTRUKTION ELLER ANDEN MODIFIKATION AF DATA, (d) TAB ELLER SKADE AF ENHVER ART, DER ER LIDT SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER TILSTEDEVÆRELSEN AF OFF-WEBSITE LINKS PÅ SIDEN, (e) COMPUTER VIRUSSER, SYSTEMNEDBRUD ELLER FUNKTIONSFEJL, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF SIDEN, HERUNDER VED HYPERLINK TIL ELLER FRA TREDJEPARTS WEBSIDER (f) UNØJAGTIGHEDER ELLER UNDLADELSER I INDHOLD, ELLER (g) HÆNDELSER, DER ER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL.

ENDVIDERE ER HVERKEN VI ELLER VORES MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, PARTNERE ELLER LICENSGIVERE ERSTATNINGSASVANRLIGE FOR NOGEN SOM HELST FORMER FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER TABT AVANCE) I FORHOLD TIL SIDEN ELLER DIN BRUG DERAF, OG VORES SAMLEDE HÆFTELSE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE ET HUNDREDE DOLLAR ($100,00).
DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU IKKE KAN REJSE KRAV ELLER ANLÆGGE SAG SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF SIDEN ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER MERE END ÉT (1) ÅR EFTER ET SÅDANT KRAV ELLER SAG ER OPSTÅET. HVIS DU ER UTILFREDS MED SIDEN, ER DIN ENESTE MULIGHED AT OPHØRE MED AT BRUGE SIDEN. VI HAR IKKE ANDEN FORPLIGTELSE, HÆFTELSE ELLER ANSVAR OVER FOR DIG.

15. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os, vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, licensgivere, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter ("skadesløsholdte parter") skadesløse for alle tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, der måtte udspringe af noget tredjepartskrav, søgsmål eller krav, som følge af (i) din brug af siderne eller indhold på siden i strid med love, regler, bestemmelser eller disse vilkår og betingelser, eller (ii) dele af dit brugerindhold. Du accepterer desuden, at du vil skadesløsholde de skadesløsholdte parter for tab, skade eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer som følge af din brug af software robotter, spiders, crawlers eller lignende dataindsamlingsværktøjer eller andre handlinger, du måtte foretage, der kan forårsage en urimelig byrde eller stor belastning for vores infrastruktur.

16. Tvister

For så vidt angår tvister, krav eller uoverensstemmelser vedrørende siden skal alle rettigheder og forpligtelser og alle handlinger i henhold til disse vilkår og betingelser reguleres i henhold til New Yorks love, som var vilkårene og betingelserne en aftale, der var indgået og opfyldt i sin helhed i New York. ENHVER TVIST VEDRØRENDE DIN BRUG AF SIDEN, VILKÅRENE OG BETINGELSERNE PÅ SIDEN, ELLER FORHOLDET MELLEM PARTERNE (BORTSET FRA KRAV VEDRØRENDE IMMATERIELLE RETTIGHEDER TILHØRENDE ESTÉE LAUDER ELLER VORES MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, PARTNERE ELLER LICENSGIVERE ELLER KRAV IFØLGE BILLIGHEDSRETTEN) SKAL AFGØRES VED VOLDGIFT I NEW YORK, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE UNDERLAGT DOMSTOLENE I NEW YORKS VÆRNETING, KOMPETENCE OG PROCEDURE. VED VOLDGIFT FORSTÅS, AT EN ELLER FLERE VOLDGIFTSMÆND VIL AFGØRE SAGEN, OG DU VIL IKKE HAR RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FÅ EN DOMMER ELLER JURY TIL AT AFGØRE SAGEN. DIN RET TIL ET FORBERENDE RETSMØDE FOR UDVEKSLING AF OPLYSNINGER SAMT TIL AT KLAGE KAN OGSÅ VÆRE BEGRÆNSET I TILFÆLDE AF VOLDGIFT. Det er endvidere aftalt, at enhver tvist vedrørende anvendelsesområdet for denne bestemmelse om voldgift og enhver tvist om, hvorvidt et erstatningskrav er relateret til voldgift, skal afgøres ved voldgift. Uanset ovenstående, hvis du på nogen måde har krænket eller truet med at krænke vores immaterielle rettigheder eller vores tilknyttede selskabers, partneres eller licensgivers immaterielle rettigheder eller på anden måde har gjort krav gældende ifølge billighedsretten, så har vi mulighed for at nedlægge begæring om forbud eller anden passende forbud ved en hvilken som helst kompetent domstol, og du anerkender vedkommende domstols kompetence og værneting til sådanne formål. Voldgift i medfør af denne aftale skal gennemføres i henhold til American Arbitration Associations gældende Consumer-Related Disputes Supplementary Rules. Voldgiftskendelsen er bindende og kan indføres som dom ved enhver kompetent domstol.

Du anerkender, at enhver voldgift eller søgsmål skal begrænses til tvisten mellem os og dig hver især, og at (i) ingen anden voldgift eller andet søgsmål kan anlægges sammen med andre, (ii) der ikke er ret eller bemyndigelse til at tvister afgøres ved voldgift eller løses som kollektivt søgsmål eller at procedurer for kollektive søgsmål anvendes, og at (iii) der ikke er ret eller bemyndigelse til at tvister anlægges i en foregiven repræsenterende egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer. DU ACCEPTERER, AT DU KUN KAN GØRE KRAV GÆLDENDE MOD OS SOM PRIVATPERSON OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER PART I KOLLEKTIVT SØGSMÅL I NOGEN FORMER FOR KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER SØGSMÅL, HVOR DU LADER DIG REPRÆSENTERE.

17. Accept om modtagelse af elektroniske meddelelser via siden og via e-mail

Du accepterer at modtage alle aftaler, meddelelser, underretninger og anden kommunikation (samlet kaldet “meddelelser”), som disse vilkår og betingelser henviser til, fra os elektronisk, herunder, men ikke begrænset til, via e-mail eller opslag på denne side.. Du accepterer, at alle meddelelser, som vi sender til dig elektronisk, opfylder alle lovkrav om, at sådan kommunikation skal ske skriftligt. For at tilbagekalde din accept om at modtage meddelelser elektronisk skal du underrette os herom ved at sende en e-mail til os på ELonlineservice@esteelauder.com og ophøre med at bruge siden. I sådanne tilfælde vil alle rettigheder, som du har erhvervet i henhold til disse Vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til pkt. 7 heri, automatisk bortfalde. Vi kan desværre ikke stille denne side til rådighed for brugere, der ikke accepterer elektronisk modtagelse af meddelelser.
Det bedes bemærket, at denne accept vedrørende modtagelse af meddelelser sker helt uafhængigt af de valg, du måtte foretage med hensyn til modtagelse af markedsføringsmateriale. Dine valg med hensyn til modtagelse af markedsføringsmateriale fremgår af vores Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger.

18. Generelt

Du anerkender og accepterer, at disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem os vedrørende din brug af siden og træder i stedet for og regulerer alle tidligere forslag, aftaler eller anden kommunikation.
Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at lægge ændringerne ud på siden og give meddelelse om ændringen. Ikrafttrædelsestidspunktet for den aktuelle version af disse vilkår og betingelser fremgår øverst på denne side. Hvis du fortsætter med at bruge siden derefter, accepterer du alle de ændrede vilkår og betingelser. Vi kan, med eller uden forudgående varsel, ophæve enhver af de rettigheder, der er givet i medfør af disse vilkår og betingelser. Du skal straks efterkomme enhver ophævelse eller anden meddelelse ved at ophøre med enhver brug af siden.
Intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes som om, der oprettes en agentforbindelse, partnerskab eller anden form for joint venture mellem os. Hvis vi undlader at gøre krav gældende om din opfyldelse af bestemmelserne heri, skal det ikke påvirke vores ret til at kræve opfyldelse deraf til enhver tid derefter. Vores afkald på at gøre misligholdelse af bestemmelserne gældende anses ikke for at være afkald på selve bestemmelsen. Såfremt en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for ugyldig eller uden retsvirkning i henhold til gældende lov eller kendes uden retsvirkning ved voldgift eller anden domstolsafgørelse, gælder gyldigheden og retsvirkningen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser fortsat fuldt ud, men disse vilkår og betingelser skal ændres, i videst muligt omfang, af den pådømmende part for i videst muligt omfang at afspejle parternes oprindelige hensigt, som den fremgår af den oprindelige bestemmelse. Overskrifterne i disse vilkår og betingelser er alene medtaget af hensyn til overskueligheden og skal ikke anvendes i fortolkningen heraf.
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser, bedes du rette henvendelse til os via e-mail til ELonlineservice@esteelauder.com

 

Copyright © Estée Lauder Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Til toppen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink